Patronat

El Patronat és l’òrgan de direcció de la Fundació, i està composta per les persones següents:

 

  • Presidenta. Teresa Villoro Lorente
  • Vicepresident. Josep Sort Ticó
  • Secretària. Patricia Moreno Bonet
  • Vocal. Teresa Lloret Grau
  • Vocal. Maite Viudes de Velasco