Petits dinars

Què passa amb els dinars dels infants els 188 dies de l’any que no tenen l’escola?

El projecte consisteix en millorar les condicions de vida d’aquells infants de les famílies dels quals es troben en situació de vulnerabilitat, a través de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació durant el període no escolar (caps de setmana, festius, vacances d’estiu, etc.) així com organitzant tallers lúdics per al període i dates no escolars, conjuntament amb la Fundació Fundesplai, per tal de col·laborar en totes aquelles necessitats socioafectives que els infants en aquesta situació poden presentar. També s’ofereixen classes de reforç en les matèries troncals i anglès durant la setmana en el període escolar.

Els darrers informes publicats (La infància en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños. UNICEF; Informe sobre els drets dels Infants, desembre 2012 SINDIC DE GREUGES) i les dades evolutives sobre pobresa relativa fetes públiques per l’Institut d’Estadística de Catalunya, evidencien que la infància representa el grup d’edat que més ha vist augmentar la seva precarietat econòmica per l’efecte de la crisi econòmica. Convé recordar que, d’acord amb aquestes dades, la població infantil experimenta un risc de pobresa (23,4%) superior a la població adulta (17,5%), i que aquest risc és encara més alt en determinats col·lectius d’infants (40,9% de les famílies monoparentals, 60,3% de les famílies nombroses, etc.). La suspensió d’algunes ajudes i serveis (com la de menor a càrrec), la disminució generalitzada de determinades prestacions (com les ajudes de menjador) o l’increment de determinades quotes d’accés a alguns serveis (llars d’infants, transport, etc.) han agreujat les situacions de vulnerabilitat dels nens que viuen en entorns empobrits. És per aquest motiu que creiem necessari emprendre accions que prioritzin les necessitats dels infants, tant a nivell d’atenció alimentària i higienico-sanitària com socioafectiva.

La voluntat de permanència en el temps d’aquest projecte és indefinida.