Menjador social

Oferim dinar a 88 persones els 365 de l’any en dos torns horaris. Els àpats volen garantir una alimentació equilibrada, sana, variada i completa que atengui les diferents necessitats nutricionals i de salut i respecti els requeriments de les diferents confessions religioses.

Tot això ho fem en un espai de convivència on la socialització i la interrelació entre els usuaris esdevenen un valor afegit per fer front a l’aïllament que sovint implica la pobresa.

Actualment és l’únic menjador de la ciutat de Barcelona que és referent en dos programes simultanis de l’Ajuntament: Àpats en companyia –adreçat exclusivament a la gent gran– i Programa de Vulnerables en Famílies –adreçat a famílies amb menors a càrrec–. També treballem amb Cáritas Diocesana per atendre persones i famílies amb risc d’exclusió social.