Reforç escolar i anglès

Dos cops per setmana, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) oferim suport escolar per fer el seguiment dels deures escolars i reforçar les competències bàsiques en matèria de comprensió lectora, escriptura, matemàtiques, i d’altres.

A més, gràcies a l’equip de joves voluntaris internacionals de la UPF, també impartim classes de reforç d’anglès.