Domiciliació bancària

Dóna’ns el teu número de compte i nosaltres ens encarreguem de girar el rebut del teu donatiu, també necessitem les teves dades personals per generar el teu certificat de donació:

Domiciliació bancària

Dono el MEU CONSENTIMENT i AUTORITZACIÓ, al tractament de les meves dades personals i la comunicació de dades personals a tercers amb la finalitat i abast que s’indica en el present document. En compliment de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal la Fundació Canpedró, amb NIF. G- 60739984 posa en coneixement que les seves dades recollides, seran incloses en un fitxer denominat FUNDACIÓ CANPEDRÓ pel seu tractament amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats i novetats del centre. Fundació Canpedró tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L’interessat té dret a efectuar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb la LOPD 15/1999, a les instal·lacions del CENTRE DE SERVEIS CANPEDRÓ, Sant Crist 13, 08014 Barcelona