Formació dels voluntaris

La formació del voluntariat ha de tenir en compte els valors i les competències, més enllà dels aspectes específics de l’activitat que es porti a terme.

Dins de la nostra entitat, any darrera any, establim un pla de formació per garantir la qualitat en el servei i, al mateix temps, la cohesió de l’equip de voluntaris.