Qui som

La Fundació Canpedró neix amb la voluntat d’atendre les persones, fonamentalment gent gran, famílies i infants, que es troben en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, donant resposta a les noves dimensions de la pobresa.

Això ho fem a través de l’oferta d’un seguit de serveis que inclouen: àpats –menjador social–, bugaderia, higiene personal, suport d’infermeria i cures, dinamització sociocultural, acompanyament per a la reinserció laboral, suport escolar infantil i juvenil i activitats de lleure.

En definitiva, oferim una atenció individualitzada per tal d’ajudar les persones a superar situacions crítiques sovint vinculades a la pobresa, la marginació o a l’aïllament social. La nostra raó de ser és atendre i cuidar a les persones que per qualsevol raó es troben en un malpàs a recuperar la seva dignitat.