Transparència

Informació Institucional i organitzativa

a. Patronat
b. Estatuts (dins de l’escriptura: Transformació de l’Associació Acció Hospitalitària en la Fundació Canpedró)
c. Acta de constitució Fundació Canpedró
d. Organigrama
e. Memòria de la Fundació Canpedró – 2018
f.. Memòria del Centre de Serveis Canpedró – 2017
g. Memòria d’activitats de la Fundació Canpedró – 2016

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

a. Pressupost de l’exercici 2017
b. Comptes anuals i informe d’auditoria 2016

Gestió administrativa

a. Contractes:

i. Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanés

b. Convenis

i. Institut de Serveis Municipals de Barcelona: Àpats en companyia 2017
ii. Ajuntament de Barcelona: Vulnerables en famílies: 2017

c. Ajuts i subvencions

Relació de les subvencions concedides anuals