El Patronat és l’òrgan de direcció de la Fundació, i està composat per les persones següents:

 

  • Presidenta: Teresa Villoro Lorente
  • Vicepresidenta: Teresa Lloret Grau
  • Secretària: Patricia Moreno Bonet
  • Vocal: Elena Gràcia Comas
  • Vocal: Ferran Camps Llunell
  • Vocal: Josep Lluis González Mira