Perruqueria

Integrem un servei propi de perruqueria. Es tracta d’un servei que s’ofereix un cop a la setmana per tal que les persones augmentin la seva confiança i autoestima gràcies a la cura de la seva imatge.