Reforç de català

La nostra llengua, forma part de la nostra entitat com a país i de la nostra cultura, la inquietud dels nostres usuaris per aprendre-la ha fet que nosaltres com  entitat els hi donem les eines del aprenentatge, impartint classes de català un cop per setmana  a tots aquells que vulguin parlar i entendre el català a Canpedró mitjançat els nostres voluntaris.